Hemofiliayhdistys Verenvuototaudit Ajankohtaista Julkaisut Yhteystiedot

Tarkemmin verenvuototaudeista voit lukea Suomen Hemofiliayhdistyksen vuonna 2006 julkaisemasta oppaasta "Verenvuototaudit - Tietopaketti potilaille". Voit tilata oppaan yhdistyksen toimistolta tai ladata sen alla olevasta linkistä. Lataus verkosta ilmaiseksi sallittu omaan käyttöön.

Uusi tietopaketti potilaille
Tietopaketti potilaille 2006
Harvinaiset verenvuototaudit

Harvinaisiksi verenvuototaudeiksi kutsutaan sellaisia, joita on vähemmän kuin hemofiliaa. Ne periytyvät peittyvästi (resessiivisesti) eivätkä ole sukupuoleen sidottuja. Molemmilla vanhemmilla täytyy olla poikkeava geeni, jotta vuototauti ilmenisi lapsella. Vanhemmilla (heterotsygootteja) ei tavallisesti ole vuoto-oireita, koska heillä on normaali vastingeeni, mutta heilläkin todetaan hyytymistekijän puutos. Vuototauti ilmenee sellaisella lapsella (homotsygootti), joka perii poikkeavan geenin sekä isältään että äidiltään. Poikkeuksia kuitenkin on, ja osalla heterotsygooteista on vuototaipumus aivan kuten osalla hemofilian kantajista. Saman perheen lapsissa voi olla homotsygootteja, heterotsygootteja ja perimältään normaaleja.

Fibrinogeenin puutos
Maassamme ei ole tiedossa yhtään fibrinogeenin täydellistä puutosta. Fibrinogeenin vajaus tai poikkeava rakenne voi aiheuttaa toistuvia keskenmenoja ja lievän vuototaipumuksen, joka ilmenee esim. leikkauksen, synnytysten tai tapaturmien yhteydessä.

Tekijän II puutos
Tekijän II eli protrombiinin puutos on kaikkialla harvinainen. Homotsygooteilla on oireina mustelmataipumus, nenäverenvuotoja, runsaat kuukautiset ja leikkaus- ja synnytysvuotoja. Nivelvuodot ovat harvinaisia. Heterotsygootit ovat yleensä oireettomia.

Tekijän V puutos
Tekijän V puutos löydettiin maassamme ensimmäisen kerran 1965. Vuoto-oireet vastaavat protrombiinin puutosta, ja ovat suomalaisilla potilailla olleet melko lieviä.

Tekijän VII puutos
Tekijän VII puutos on harvinainen. Oireet ovat melko vaikeita. Vastasyntyneellä voi olla napaverenvuoto ja aivoverenvuodon vaara on lisääntynyt. Muita oireita ovat mustelmataipumus, nenäverenvuodot, runsaat kuukautiset, suolistovuodot ja leikkaus- ja synnytysvuodot. Heterotsygootit ovat tavallisesti oireettomia, mutta osalla on edellä kuvattuja oireita lievinä. Tekijän VII vajaus näyttää aiheuttavan oireita erityisesti, jos samalla henkilöllä on matalahko, vaikka vielä normaalikin von Willebrand –tekijäaktiivisuus.

Tekijän X puutos
Tekijän X puutos vastaa oireiltaan tekijän VII puutosta.

Tekijän XI puutos
Tekijän XI puutos todettiin meillä vasta vuonna 1992. Ensimmäinen potilas oli maahanmuuttaja, jonka kotimaassa vanhempien verisukulaisuus on yleistä. Suomalainen potilas edustaa ilmeisesti vaikea-asteista XI –vajausta, vaikka heterotsygootit ovat yleensä oireettomia.

Tekijän XIII puutos
Tekijän XIII puutos johtaa vaikeaan tai keskivaikeaan vuototaipumukseen. Tyyppioireita ovat napaverenvuoto, mustelmataipumus ja nivelvuodot, ja aivoverenvuodon vaara on lisääntynyt. Jälkivuodot hidastavat haavojen paranemista ja niihin kehittyy ns. keloidiarpea. Keskenmenot ovat yleisiä. Osalla heterotsygooteista on lievä vuototaipumus.      © Suomen Hemofilayhdistys 2016