Verenvuototautipotilaan hammashoito

Verenvuototautia sairastavan kivun hoito

Verenvuototautia sairastava nainen gynekologilla

C-hepatiitti

Lapsiperhearki hemofilian kanssa

Hemofiliaan liittyviä merkkipaaluja

Suomen Hemofiliayhdistyksen toiminta

Mikrobilääkeohjeet hammastoimenpiteisiin tekonivelpotilailla

Diagnoosikortti

Harvinaiset verenvuototaudit

Perinnöllisten hyytymishäiriöiden genetiikkaa

Hemofiliahoitajan ajatuksia

Hemofilian erityispiirteitä lapsuusiällä

Hemofilian hoito

Hemofilian hoitojärjestelyt Suomessa

Hemofilian taudinkuva

Hemofiliapotilaan sosiaalietuudet

Hemofiliapotilaat ja liikunta ja lääkinnällinen kuntoutus

Hemofilioiden kantaja- ja sikiödiagnostiikka

Hyvän hoidon tavoitteet

Hyytymistekijän vasta-aine

Ikääntyvä hemofiliapotilas

Keskuslaskimoporttien käyttö vaikeaa verenvuototautia sairastavilla lapsilla

Mistä uudelle perheelle tukea & kriisit

Suomen Hemofiliaryhmä

Transitio

Hemofiliapotilaiden tuki- ja liikuntaelimistön ongelmat

Uudet hoitomuodot

Verenvuodon tyrehtyminen

von Willebrandin tauti

Emisitsumabi

Mikrobilääkeohjeet hammastoimenpiteisiin tekonivelpotilailla
Kaisa Huotari
HUS, infektiolääkäri, LT, dos

 

Hemofiliapotilaalle, jolla on tekonivel tai useita tekoniveliä, suositellaan hammastoimenpiteiden yhteydessä ennaltaehkäisevää mikrobilääkettä infektioriskien minimoimiseksi. Seuraavassa on HUSn Hyytymishäiriöyksikössä käytössä olevat hoitosuositukset. Voit näyttää tätä suositusta hoitavalle hammaslääkärillesi tarpeen mukaan.

Tekonivelpotilaille hampaiston ja suun huolellinen päivittäinen hoito ja säännölliset hammaslääkärin tai suuhygienistin suorittamat tarkastukset ovat tärkeitä infektioiden ennaltaehkäisyssä.

Ei-kiireelliset hammastoimenpiteet on suositeltavaa tehdä yleensä vasta, kun tekonivelleikkauksesta on kulunut puoli vuotta.

Käypä hoito –suosituksen mukainen mikrobilääkevalinta tekonivelpotilaille hammastoimenpiteisiin on kefaleksiini 1,5 g suun kautta (esim. alle 3 kk asetettu tekonivel tai useita tai ongelmallisia tekoniveliä). Allergiatilanteissa ensisijainen vaihtoehto on klindamysiini 600 mg po. Tarkemman mikrobilääkkeen tarpeen arvion tekee hammaslääkäri toimenpide- ja tapauskohtaisesti. Hemofilia puoltaa mikrobilääkkeen käyttöä useammissa tilanteissa.

Sinänsä tekonivelten infektioriski yli 3-6 kuukautta niiden asettamisen jälkeen on varsin pieni, ja yleisesti profylaksiaa ei tarvitse aina käyttää. Hemofiliapotilailla se kuitenkin on suositeltavaa.