Hemofiliayhdistys Verenvuototaudit Ajankohtaista Julkaisut Yhteystiedot

Linkkejä

Terveydenhuolto-organisaatioita ja viranomaisia

Fimea - Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus
EMEA - Euroopan lääkevalvontaviranomainen
THL - Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (thl)
ORTON Invalidisäätiö - ortopedinen sairaala ja kuntoutuslaitos
EURODIS - Harvinaisten sairauksien Eurooppalainen potilasjärjestö
EUHASS - European Haemophilia Safety Surveillance
HUS - Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, sairaaloiden ja toimialojen esittely
Suomen hematologiyhdistys ry (hemofiliaryhmä)
Kansallinen terveysarkisto Kanta
KELA - tietoa Kansaneläkelaitoksen hoitamasta sosiaaliturvasta
Väestöliitto - mm. perinnöllisyysneuvonta
Sosiaali- ja terveysministeriö
Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu - verenluovutus, verituotteet ja hyytymislaboratorio

Yleistietoutta

World Federation of Hemophilia (WFH)
European Haemophilia Consortium (EHC)
Hepatitis C Trust - tietoa C-hepatiitista ja sen hoidosta
Duodecim terveyskirjasto
LAKelley Communications - vuotosairauksiin erikoistunut koulutus- ja kustannusyritys

Kansallisten hemofiliayhdistysten kotisivuja

Australia Ranska
Belgia Ruotsi
Espanja Saksa
Hollanti Sveitsi
Islanti Tanska
Irlanti Venäjä
Iso-Britannia Viro
Kanada USA
Norja  


      © Suomen Hemofilayhdistys 2016