Hemofiliayhdistys Verenvuototaudit Ajankohtaista Julkaisut Yhteystiedot

Tapahtumat

SHY:n syyswebinaarin 2021 tallenne

Katso tästä

Vertaisviikonloppu ja vuosikokous 23.-24.4.2022 Tampereella

Huhtikuun vertaisviikonloppuna kokoonnutaan yhteen ja tavataan toisiamme. Pyrimme järjestämään eri ikäisille suunnattua ohjelmaa luentojen, vertaistuen ja vuosikokouksen ympärille.
 
Viikonlopun aikana eri jäsenryhmille tarjotaan luentoja, joiden tavoitteena on tarjota vuototautipotilaille ja perheille konkreettista tietoa vuototaudeista eri elämänkaaren vaiheissa. Tapahtuman aikana on myös muuta ohjelmaa, kuten kevyttä liikuntaa, keskusteluja ja vertaistukea.
 
Yhdistyksen uusien sääntöjen mukaisesti yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain yksi ja tämä kokous pidetään huhti-toukokuussa. Sääntömääräiset vuosikokousasiat käsitellään vertaisviikonlopun aikana.

Vertaisviikonlopun kutsu

Vertaisviikonlopun ohjelma ja aikataulu

Nuorten leiri 8.-10.6.2022 Pajulahdessa

Perinteinen Nuorten leiri noin 7–18-vuotiaille on Pajulahdessa. Leirin tarkoitus on tuoda yhteen hemofiliaa sairastavia nuoria ja heidän sisaruksiaan viettämään aikaa yhdessä, saamaan vertaistukea, uusia kavereita ja virikkeitä erilaisiin aktiviteetteihin. Leirillä nuorille mahdollistuu ikätovereiden kohtaamisten myötä tietojen ja taitojen lisääntyminen oman elämänlaadun ja arjen paranemiseksi.

Nuorten leirin kutsu

Kesätapahtuma 14.-17.7.2022 Tanhuvaarassa

Tanhuvaaran kesätapahtuman tavoitteena on vertaistuen saaminen, verkostoituminen ja tiedonjakaminen. Urheiluopisto tarjoaa puitteet mielekkääseen liikkumiseen ja yhdessä toimimiseen. Tapahtuman tavoitteena on myös hyvinvoinnin lisääminen, arjessa jaksamisen edistäminen sekä tiedon siirtyminen eri ikäisten kokemusasiantuntijoiden kesken.

Kesätapahtuman kutsu

Naisten tapahtuma Hämeenlinnan Aulangolla 3.-4.9.2022

Naisten tapahtuma on suunnattu naispotilaille, kantajille ja omaisille. Tapahtumassa keskitytään naisten arkeen liittyviin teemoihin, jaetaan omia kokemuksia ja opitaan toisilta.

Naisten tapahtuman kutsu

Perheviikonloppu 4.-6.11.2022 Tampereella

Perheviikonlopun tavoitteena on tutustuttaa toisiinsa perheitä, joissa on vuototautia sairastavia lapsia. Viikonlopun aikana on asiantuntialuentoja, keskusteluhetkiä perheiden tärkeiksi kokemista asioista, pistosopetusta ja mukavaa yhdessäoloa. Perheviikonloppu on suunnattu lapsiperheille mahdollisuudeksi saada tietoa ja vertaistukea sekä viettää aikaa yhdessä.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       © Suomen Hemofilayhdistys 2016